23.-24. oktoobril 2015 toimus Milanos EXPO raames Euroopa toidu tarneahela teemaline foorum. Euroopa arengukoostöö aasta poolt toetatud foorumil arutlesid 80 osalejat poekettide omatoodete vastutustundliku ja säästliku tarneahela teemadel. 

Järeldus oli selge: vajame sisukamat ja tihedamat suhtlemist tarneahela erinevate osapoolte vahel, sest ainult nii saavad tarneahelad olla kestlikumad ja säästlikumad ning toota rohkem kasu ja vähem ebavõrdsust.

Mida ja kuidas me poekettides ostame on suur mõju looduskeskkonnale ja inimeste eludele arenguriikides, kus toodetakse suurem osa toidust, mida me iga päev tarbime. Poekette survestavad käituma eetiliselt ja õiglaselt nii rahvusvahelised kokkulepped kui ka kodanikuühendused ja mõnes riigis ka valitsused. 

Kodanikud muutuvad targemateks ja teadlikemateks ning nõuavad, et nende poolt ostetav ja tarbitav toit oleks sotsiaalselt õiglane ja keskkonnasõbralik.

Milaanos toimunud arutelu erinevate osapoolte koosmõju ja kodanike teadlikuma käitumise arengutest võttis hästi kokku Louise Luttikholt Helvetas Intercooperation-ist: „Tarneahelad on jagatud vastutus. Selleks et muuta need kestlikemateks ja säästlikemateks on meil vaja investeerida mõistlikesse lahendustesse, mis vajavad igalt osapoolelt valmidust teha muutusi oma käitumises ja suhtumises“.

Ühe olulise asjana plaanime projekti raames luua ülevaate suurte poekettide omatoodete sertifitseerimisest, et nii poekettidel kui ka tarbijatel oleks selge, mis peitub iga omatoote märgise taga ning kuidas need tooted on toodetud ja tarnitud. 

Eestis kohtume meie suurte poekettidega 2016.a sügisel ja teeme ülevaate meie poekettide omatoodete märgistest ja sertifitseerimisest.

Loe Milaano raportit ja foorumist rohkem siit