Populaarsust võitvate sertifitseerimissüsteemidega nagu Rainforest Alliance, Fairtrade või UTZ Certified soovitakse parandada arengumaade farmitööliste olukorda. Kui võrrelda omavahel sertifitseeritud ja sertifitseerimata ettevõtteid, on töötingimused esimestes üldjuhul tõesti paremad, ent neiski peavad paljud farmitöölised endiselt leppima väga väikese palgaga, kogevad diskrimineerimist ja tööohutusnõuete eiramist ega saa liituda ametiühingutega. Seega, ettevõetud sammudest hoolimata ei ole töötingimused ka sertifitseeritud farmides veel rahvusvaheliselt heakskiidetud tasemel. Tööõiguse osas rangemaid süsteeme – nagu Fairtrade ja MPS-SQ – kasutavatest farmidest tuleb rikkumiste kohta vähem teateid kui farmidest, kus on kasutusel “leebemad” süsteemid (nt RSPO, UTZ Certified, SA8000, Rainforest Alliance).

 

Loe uuringut inglise keeles