Politikas ietekmēšana

SUPPLY CHA!NGE konsorcijs tic patērētāju izdarīto izvēļu ietekmei un sadarbojas ar biznesa pārstāvjiem, lai lobētu pārmaiņas mazumtirdzniecības sektorā, tomēr, lai uzlabotu esošo situāciju, ir nepieciešamas arī izmaiņas likumos.

2015. gadā SUPPLY CHA!NGE kampaņa koncentrējās uz cīņu pret negodīgu tirdzniecības praksi (NTP). Jautājumu par negodīgu tirdzniecības praksi aktualizēja Eiropas Komisijas publicētais ziņojums “Labāka pārtikas apgādes ķēdes darbība Eiropā”. Tam sekojošajās diskusijās tirgotāju asociācijas izveidoja brīvprātīgu mehānismu, kas balstās uz labās prakses piemēriem.  Rezultātā 2013. gadā tika atklāta “Supply Chain Initiative” (SCI), kas tiek pārskatīta 2016. gadā.

Šai brīdī mēs esam iesaistījušies lobēšanas aktivitātes saistībā ar Eiropas Komisijas lēmumu pārskatīt “Supply Chain Initiative” darbību. Lai arī iniciatīvas brīvprātīgajā reģistrā ir iesaistījušās ievērojams skaits kompāniju, SCI izvēlētie indikatori ir tālu no vēlamā. SUPPLY CHA!NGE kampaņa sekos un kritiski vērtēs SCI iesākto darbu. Mēs uzskatām, ka, lai SCI novestu pie jūtamiem uzlabojumiem strādnieku dzīves apstākļos un vides aizsardzībā, globālo piegādes ķēžu uzraudzībā ir jāiesaista neatkarīgas institūcijas.

Būtiskākie jautājumi 2016. gadā un turpmāk būs likumu izstrādes process ES biznesa un uzņēmējdarbības un korporatīvās pārskatāmības jomās. Meklējiet jaunāko informāciju par mūsu veikto interešu aizstāvību šīs vietnes starptautiskajā versijā.