Garantēts godīgums?

Ilgtspējas sertifikācijas ietekme uz lauksaimniecībā strādājošo darba apstākļiem

Arvien populārākas kļūst tādas sertifikācijas shēmas kā Rainforest Alliance, Fairtrade vai UTZ Certified, kas cenšas uzlabot lauksaimniecībā nodarbināto apstākļus attīstības valstīs. Jaunākie pētījumi rāda, ka darba apstākļi kopumā sertificētās kompānijās ir labāki nekā nesertificētās, bet daudzi strādnieki vēl arvien saņem ļoti zemas algas, viņiem/ām ir ierobežotas tiesības apvienoties arodbiedrībās, netiek nodrošināts aizsargājošs ekipējums un droši darba apstākļi, kā arī ir jāsastopas ar diskrimināciju. Citiem vārdiem, par spīti ilgtspējas sertificētāju pūlēm darba apstākļi sertificētās saimniecībās vēl neatbilst starptautiski pieņemtiem standartiem. Mazāk pārkāpumu ir konstatēti saimniecībās, kas ir sertificētas sistēmās ar stingrākiem darba tiesību standartiem, kā Fairtrade un MPS-SQ, salīdzinot ar tām sistēmām, kur darba tiesību standarti ir zemāki (piemēram, RSPO, UTZ Certified, SA8000, Rainforest Alliance).

Pētījuma autors Sanna van der Vals (SOMO) stāsta par iemesliem: “Darba tiesības bieži ir pārāk nekonkrēti un vāji formulētas sertificētāju kodeksos, tādēļ tās var dažādi interpretēt. Šo formulējumu uzlabošana ir viens veids, kā sertifikācijas shēmas var radīt lielāku pozitīvu ietekmi uz lauksaimniecībā strādājošajiem.”

Pilnu pētījumu (angļu valodā) var lejuplādēt šeit.