SUPPLY CHA!NGE projekts ir daļa no Eiropas gada attīstībai 2015. Eiropas gads attīstībai ir pirmais tematiskais gads, kas veltīts ar ES ārpolitiku saistītai jomai. Tāpat 2015. gadā noslēdzās līdzšinējais attīstības sadarbības globālais ietvars – ANO Tūkstošgades attīstības mērķi, par ko pasaule vienojās 2000. gadā. Turpinot iesākto, ANO ir pieņēmusi Ilgtspējīgas attīstības mērķus – globālu vienošanos par Attīstības sadarbības funkcijām.

Uzzini vairāk par Eiropas gadu attīstībai tā interneta vietnē, kā arī Twitter un Facebook kontos!