Ievads

Salīdzinot ar citām pasaules daļām, Eiropā ir vislielākais privāto preču zīmju īpatsvars. 2015. gadā tas sasniedza 40% no visas ES pārtikas mazumtirdzniecības. Privāto preču zīmju produkti bieži ir populāri relatīvi lētas cenas dēļ. Diemžēl ir zināms, ka tiekšanās piedāvāt lētāko cenu nozīmē, ka netiek pievērsta adekvāta uzmanība atbildīgai ražošanai valstīs, no kurām nāk produkti. Piegādātāji cieš no spiediena un ļaunprātīgas rīcības, kas apdraud strādājošo un sociālās tiesības. Privāto preču zīmju produktu piegādes ķēdēs zināma prakse ir gan zemas algas, piespiedu un neapmaksātas virsstundas, gan nepamatota darba attiecību pārtraukšana. Lielākie Eiropas mazumtirgotāji ir Aldi, Schwartz grupas Lidl, Tesco un Edeka. Privāto preču zīmju tirgus daļa ir savstarpēji saistīta ar pārtikas mazumtirdzniecības tirgus koncentrāciju un ir kļuvusi par nozīmīgu faktoru mazumtirgotāju savstarpējā konkurencē. Arī Latvijā, kur divi lielveikalu tīkli – Rimi un Maxima – kontrolē aptuveni pusi mazumtirdzniecības apgrozījuma, privāto preču zīmju produkti kļūst arvien populārāki.

Šajā sadaļā ir atrodama detalizēta informācija par atsevišķu mazumtirdzniecības preču piegādes ķēdēm, pievēršot īpašu uzmanību privāto preču zīmju produktiem. Visi atrodamie piemēri ir balstīti uz pētījumiem, ko veikuši SUPPLY CHA!NGE projekta partneri. Zemāk piedāvājam sīkāku informāciju par privāto preču zīmju produktu lomu mūsdienu mazumtirdzniecībā.

 

Privāto preču zīmju produkti un mazumtirdzniecības stratēģija

Lielveikala privāto preču zīmju produkti ir tie produkti, uz kuriem ir pašam lielveikalam piederošs zīmols. Reizēm tie tiek saukti par “lielveikalu zīmoliem” vai “privātajām preču zīmēm”. Eiropā labi zināmas privātās preču zīmes ir Euro Shopper, X-tra, Co-op, Gut und Günstig un First Price. Latvijā starp populārākajiem ir, piemēram, Maxima Favorit, Optima Linija (Maxima), Rimi, Rimi Basic un ICA (Rimi). Privāto preču zīmju produkti var būt ražoti citu kompāniju rūpnīcās, kur vienlaicīgi tiek ražoti arī produkti ar šī uzņēmuma zīmolu vai arī citu lielveikalu zīmolu.

Privāto preču zīmju produktus var pārdot par zemāku cenu, jo lielveikaliem nav tos atsevišķi jāreklamē, kas nozīmē minimālas mārketinga izmaksas. Tā kā lielveikali paši izvēlas tirgot produktus ar privātajām preču zīmēm, tiem vienmēr ir nodrošināta vieta veikalu plauktos un nav par to jāsacenšas, kā tas ir ražotāju zīmolu gadījumā. Kad lielveikalu zīmoli tika ieviesti, tie lielākoties bija pamata kategoriju produkti ar vienkāršu iepakojumu. Tie bija lētāki, bet tika uzskatīti par zemākas kvalitātes precēm. Šobrīd piedāvājumā ir arī lielveikalu zīmoli, kas tiek prezentēti kā augstas kvalitātes un luksusa preces. Mazumtirgotāji ievieš privātās preču zīmes, lai vairotu pircēju lojalitāti, stiprinātu sava lielveikala zīmolu, būtu atšķirīgi no konkurentiem, uzlabotu savas tirgus pozīcijas un palielinātu peļņu. Lielveikalu zīmoli ir sevišķi konkurētspējīgi tādās preču grupās kā  milti, cukurs vai konservēti dārzeņi, kurās nav izteiktu atšķirību starp dažādu ražotāju piedāvātajām precēm. 

 

Starptautisku kopīga iepirkuma apvienību loma lielveikalu zīmolu produktu iepirkumā: 

Plaša patēriņa preču tirdzniecībai ir raksturīga spēcīga iepirkuma un loģistikas operāciju centralizācija. Eiropā lielākoties preču iepircēji jeb vairumtirgotāji ir vairāk centralizēti nekā ražotāji un izplatītāji. Lielākie Eiropas vairumtirgotāji ir AMS; CO-OP; UNITED NORDIC un EMD. Starptautiskā kopīgā iepirkuma lietošanas izplatīšanās palielina jau tā lielo mazumtirgotāju ietekmi un veicina negodprātīgas uzņēmējdarbības prakses izplatīšanos tirgotāju vidū. Šī situācija, it īpaši attīstības valstīs, ir novājinājusi ražotājus, kas jau tā ir visvairāk pakļauti tirgus svārstībām un citiem faktoriem. Cenu sāncensība starp lielveikalu zīmoliem un citu zīmolu produktiem, kā arī lielveikalu starpā bieži notiek, nepievēršot uzmanību ne strādnieku tiesībām attīstības valstīs, ne vides aizsardzībai.