Habár a SupplyCha!nge konzorcium tagjai bíznak a fogyasztók vásárlóerejében és abban, hogy az üzleti döntéshozókkal együtt tudunk működni a kereskedelmi szektor megváltoztatásán, fontosnak tartjuk, hogy elősegítsük a vonatkozó jogszabályi háttér javulását is.

2015-ben a kampány a tisztességtelen forgalmazói magatartás (UTP) elleni küzdelemre koncentrált mind uniós, mind nemzeti szinten. A tisztességtelen forgalmazói magatartással kapcsolatos vitát először az Európai Bizottság “Egy jobban működő élelmiszer-ellátási lánc” címen vezette be.

A vita során a kereskedelmi szövetségek a legjobb gyakorlatokhoz hasonló önkéntes eljárásokat javasoltak, ennek eredményeként került elfogadásra 2013-ban az “Ellátási Lánc Kezdeményezés” (SCI), amelynek felülvizsgálata 2016 első negyedévében történik. Ennek fényében a kapcsolódtunk be mi magunk is a felülvizsgálati eljárásba. Habár a Kezdeményezés sikeres volt abban a tekintetben, hogy nagyszámú vállalat önként csatlakozott hozzá, az önkéntes vállalásokhoz kapcsolódó, a tényleges előrelépést igazoló mutatók véleményünk szerint messze elmaradnak a kívánatostól.

A SupplyCha!nge kampányban együttműködők folyamatosan nyomon követik az “Ellátási Lánc Kezdeményezés”-hez kapcsolódó történéseket, és azt kérik, hogy vonjanak be független szervezet az értékelési folyamatba, amelynek segítségével közvetlen hatást lehet kifejteni a munkások életkörülményeire és a környezetpusztításra a globális ellátási lánc teljes hosszán.

2016-ban és azt követően az EU Vállalatok és emberi jogok(EU BHR), valamint a Részvénytársaságok átláthatósága (CT) lesznek hangsúlyosak az érdekérvényesítő munkában. Az érdekérvényesítéssel kapcsolatban bővebb információk találhatók a projekt nemzetközi felületén.