A kampány követelései

Konkrét lépéseket követelünk az áruházláncoktól, a nemzeti kormányoktól és az Európai Uniótól, amelyek segítségével az ellátási láncok mentén a munkakörülmények javulnak, és a környezeti hatások csökkenthetők. Az áruházláncoknak felelősséget kell vállalniuk azokért a körülményekért, amelyek között a saját márkás, vagyis áruházi brandes termékeiket előállítják. A kormányoknak a termelő és fogyasztó országokban egyaránt olyan törvényeket kell elfogadniuk, amely kötelezi az áruházláncokat, hogy a teljes ellátási láncukon tartsák tiszteletben az emberi jogokat és a munkások jogait, továbbá környezeti kérdésekben felelős döntéseket hozzanak.

 

Követeljük, hogy az európai áruházláncok:

- Annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az emberi jogok tiszteletben tartása iránti felelősségüknek, valamint javítani tudják a munkakörülményeket a teljes ellátási lánc mentén, alkalmazzák a következő irányelveket:

I. az Egyesült Nemzetek vezérelvei az üzleti és emberi jogokról (2011)

II. az OECD vezérelvei a multinacionális cégek számára (2011-ben módosítva) és

III. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) háromoldalú nyilatkozata a multinacionális cégeket és a szociális politikát érintő alapelvekről.

- Legyenek kezdeményezők és tegyenek folyamatos erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az ellátási láncuk mentén csökkentsék a környezeti hatásokat

I. Átlátható és nemzetközileg elfogadott módszerek alapján mérjék és tegyék közzé termékeik környezeti hatásait,

II. Proaktív és folyamatos erőfeszítésekkel csökkentsék valamennyi saját márkás termékük környezeti hatását a termékek életciklusának minden szakaszában,

III. Valósítsanak meg fenntartható termék portfolio menedzsmentet,

IV. Dolgozzanak ki és hajtsanak végre hosszú távú stratégiát a termékek teljes környezeti lábnyomának csökkentésére.

- Fogadjanak el szociális és fenntarthatósági ellenőrzési rendszereket, és fejlesszék azokat.

- A kiskereskedelmi árakat felelős módon állapítsák meg.

- A termelési körülményeket a vásárlók számára tegyék átláthatóvá.

 

Követeljük, hogy az Európai Unió:

- Vizsgálja felül az európai versenypolitikai keretprogjamját

- Tegye meg a szükséges törvényhozási lépéseket a méltánytalan kereskedelmi gyakorlatok leállítására

- Fogadja el a FAO-OECD Útmutatás a felelős mezőgazdasági ellátó láncok kialakításához című dokumentumát

 

Követeljük, hogy az Európai Unió tagállamai, vagyis a nemzeti kormányok:

- Alkossanak olyan jogi környezetet, amely lehetővé teszi a kereskedelmi láncok felelősségre vonását az emberi jogok megsértéséért és a környezetrombolásért a teljes ellátási lánc mentén.

- Biztosítsák, hogy a nem-pénzügyi jelentési követelményeket terjesszék ki a cégek ellátó láncaira. Az átírandó EU irányelv: Egyes nagyvállalatok és csoportok nem-pénzügyi és sokszínűséggel kapcsolatos információinak közzététele (2014/95/EU)

 

Itt olvashat bővebben a követelésekről angol nyelven