Tonnikala

Finnwatch julkaisi osana SUPPLY CHA!NGE hanketta tonnikalateollisuutta tarkastelevan seurantatutkimuksen. Selvityksen mukaan kansainvälisen huomion kohteena jo vuosia olleet Suomen markkinoille tonnikalaa tuottavat tehtaat Thaimaan Samut Sakhonissa olivat parantaneet työolojaan.

Siirtotyöntekijöiden passeja ei enää takavarikoida ja heillä on kirjalliset työsopimukset, työturvallisuutta on lisätty ja sosiaaliturva on parantunut.

Ongelmia löytyy kuitenkin edelleen: työpaikoilla esiintyy syrjintää ja osa siirtotyöntekijöistä raportoi maksavansa korkeita rekrytointimaksuja. Jäljellä olevien ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan yhteistyötä tehtaiden, niiltä ostavien päivittäistavarakauppojen ja siirtotyöntekijöitä aidosti edustavien järjestöjen välillä.

Merkittävin seurantaraportissa löytynyt puute liittyy virallisen MoU-prosessin kautta Myanmarista Thaimaahan tulevien työntekijöiden rekrytointimaksuihin. Työntekijät joutuvat maksamaan satoja euroja erilaisia kuluja päästäkseen töihin Sea Value -konsernin Unicord-tehtaisiin.

Euroopan Unioni on ryhtynyt toimiinestääkseen Thaimaan laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (ns. IUU fishing). Ongelma liittyy keskeisesti myös kalastusalusten työoloihin, joilta on tavattu pakkotyötä ja ihmiskauppaa. Raportissa tutkitut Sea Value- ja Thai Union -konserneihin kuuluvat tehtaat Thai Union Manufacturing ja Unicord tuottavat kaupan oman merkin tuotteita Belgian, Britannian, Liettuan, Viron, Latvian, Suomen ja Slovenian markkinoille.

Lue raportti kokonaisuudessaan täällä