Tehdään päivittäistavarakauppa vastuulliseksi!

Kaupan ketjuilla on ostovoimansa ansiosta suuri vaikutus globaaleihin ruokaketjuihin. Kaupan omien merkkituotteiden myötä vähittäiskauppojen rooli tuotantoketjujen työolojen varmistamisessaihin on voimistumassa. Vähittäiskaupat eivät enää toimi pelkästään kauppiaina, vaan ne tuottavat myös omia tuotemerkkejään ja voivat näin ollen vaikuttaa tuotanto-olosuhteisiin.

Lähes 40 prosenttia EU:n vähittäiskauppojen tarjonnasta on kaupan omien merkkien tuotteita. Kaupan ketjuilla onkin valtavat vaikutusmahdollisuudet tuontatoketjujen ympäristökysymyksiin ja työoloihin. Oikeilla toimilla kauppojen omien merkkien tuotteiden valmistamisella voidaan positiivisesti vaikuttaa tuotantotapoihin.