Politinis atstovavimas

Nors SUPPLY CHA!NGE konsorciumas tiki vartotojų pasirinkimo galia ir bendradarbiauja su verslo subjektais, siekdamas pokyčių mažmeninės prekybos sektoriuje, dabartinė situacija gali pagerėti tik pakeitus egzistuojančią teisinę bazę.

 

2015 m. kampanija SUPPLY CHA!NGE daugiausia dėmesio skyrė kovai su nesąžiningos prekybos praktika (NPP) tiek visos Europos, tiek atskirų valstybių lygmeniu. Debatus apie nesąžiningos prekybos praktiką pradėjo Europos Komisijos komunikatas „Veiksmingesnė Europos maisto produktų tiekimo grandinė“. Per toliau besitęsiančius debatus, remdamosi geriausios praktikos pavyzdžiais, prekybinės asociacijos sukūrė savanorišką mechanizmą. Dėl šio sumanymo 2013 m. buvo pradėta tiekimo grandinės iniciatyva (TGI). Ši iniciatyva bus peržiūrėta pirmąjį 2016 m. ketvirtį. Per šią peržiūrą mes stengsimės paveikti Europos Komisijos sprendimus dėl tiekimo grandinės iniciatyvos pasiūlymų. Nors vykstant tiekimo grandinės iniciatyvai pasisekė pritraukti didelį kiekį įmonių, kurios sutiko įsirašyti į savanorišką registrą, TGI pasirinkti veiklos rodikliai mūsų netenkina.

Kampanijos SUPPLY CHA!NGE dalyviai kritiškai stebės procesus, pradėtus vykdant tiekimo grandinės iniciatyvą. Mes manome, kad norint, jog šie procesai turėtų realų poveikį darbuotojams ir pristabdytų mažmeninės prekybos pasaulinių tiekimo grandinių vykdomą aplinkos naikinimą, juose turi dalyvauti ir nepriklausomas valdžios organas.

Labai svarbūs klausimai nuo 2016 m. bus susiję su ES verslo ir žmogaus teisių (ES VŽT), ir korporacijų skaidrumo (KS) teisės aktais ir jų priėmimu. Norėdami gauti daugiau atnaujintos informacijos apie mūsų pastangas pakeisti politinius sprendimus, apsilankykite tarptautinėje šios interneto svetainės versijoje.