Kampanijos reikalavimai

Iš prekybos tinklų, nacionalinių vyriausybių ir Europos Sąjungos mes reikalaujame realių veiksmų, kurie padėtų pagerinti tiekimo grandinės dalyvių darbo sąlygas ir sumažinti aplinkai daromą žalą. Prekybos tinklai privalo prisiimti atsakomybę už sąlygas, kuriomis jų nuosavų prekių ženklų produktai yra gaminami. Tiek gaminančių, tiek vartojančių šalių vyriausybės turi priimti įstatymus, kurie įpareigotų prekybos tinklus gerbti visų tiekimo grandinės dalyvių žmogaus ir darbuotojų teises ir vykdyti savo veiklą atsakingai, atsižvelgiant į aplinkosaugos problemas.

 

Iš Europos prekybos tinklų reikalaujame:

  • Būti atsakingais, gerbti žmogaus teises ir pagerinti darbo sąlygas visose jų tiekimo grandinėse. Šiuo tikslu jie privalo laikytis:

I. Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų (2011);

II. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų daugiašalėms įmonėms (atnaujintų 2011 m.);

III. Tarptautinės darbo organizacijos trišalės deklaracijos dėl tarptautinio verslo įmonių ir socialinės politikos principų (2006).

  • Aktyviai ir nuolat stengtis sumažinti visos tiekimo grandinės aplinkai daromą žalą, t. y.:

I. taikant skaidrius ir tarptautiniu mastu pripažintus metodus, įvertinti ir atskleisti savo gaminių daromą poveikį aplinkai;

II. nuolat stengtis sumažinti nuosavų prekių ženklų gaminių daromą žalą aplinkai visuose tokių gaminių gyvavimo etapuose;

III. vykdyti tvarų produktų asortimento valdymą;

IV. sukurti ir taikyti ilgalaikę strategiją, kurios tikslas būtų sumažinti bendrą gaminių ekologinį pėdsaką.

  • Sukurti ir gerinti socialines ir tvarumo tikrinimo schemas.
  • Atsakingai nustatyti mažmenines kainas.
  • Gamybos sąlygas padaryti matomas vartotojui.

 

Mes reikalaujame, kad Europos Sąjunga:

  • Atnaujintų Europos konkurencijos politikos principus.
  • Imtųsi būtinų teisinių priemonių nesąžiningai prekybai sustabdyti.
  • Patvirtintų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (MŽŪO) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas atsakingoms žemės ūkio tiekimo grandinėms.

 

Mes reikalaujame, kad Europos Sąjungos šalių vyriausybės:

  • Taikytų teisines sistemas, pagal kurias mažmenininkai būtų teisiškai atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus ir visos tiekimo grandinės aplinkai daromą poveikį.
  • Užtikrintų, kad nefinansinės atskaitomybės reikalavimai būtų taikomi įmonių tiekimo grandinėms, į valstybių narių teisines sistemas įvedant Europos direktyvą dėl tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (NFR; 2014/95/EU2).

 

Visas reikalavimų sąrašas pateikiamas čia (anglų k.)