Saldus šokoladas: karti tarptautinės šokolado pramonės tiesa

Nepaisant to, kad kakavos pupelės yra visame pasaulyje populiari prekė, tenkinanti išsivysčiusių šalių šokolado poreikį, didžiąją kakavos pupelių dalį vis dar gamina milijonai mažų gamintojų. Kakava užtikrina pragyvenimą daugiau kaip 5 milijonams ūkininkų. Tačiau, kylant tiekimo grandine aukštyn, rinkoje dėl koncentracijos procesų dominuoja saujelė didelių korporacijų. 

Ši ataskaita padeda praskleisti tarptautinės šokolado pramonės šydą ir parodo, kad šiame sektoriuje nėra jokios pusiausvyros, o kakavos gamintojai patiria didelių socialinių ir aplinkosaugos problemų. Daugiausia dėmesio skiriama Vakarų Afrikai, ypač Ganai, Dramblio Kaulo Krantui ir Kamerūnui, nes didžioji dalis Europoje perdirbamos kakavos gaunama iš šių šalių. Ataskaitoje aptariami svarbiausi šokolado tiekimo grandinės etapai, dėmesį sutelkiant tiek į galinguosius prekybos tinklus, tiek į pažeidžiamiausios grupės asmenis: kakavos ūkininkus, migruojančius ūkių darbininkus, vaikus ir ypač moteris. Akcentuojamos tokios kakavos gamybos aplinkosaugos problemos, kaip miškų naikinimas ir pesticidų naudojimas, šių reiškinių priežastys bei pasekmės ir galimi sprendimai. Taip pat pateikiama pesticidų likučių, rastų ant keturiasdešimt vienos austriško šokolado plytelės ir velykinių šokoladinių kiškių, analizė ir apžvelgiamos Austrijos mažmenininkų taikomos, su kakava susijusios tvarumo programos. Be tokių socialinių problemų, kaip skurdas, vaikų darbas ir ūkių darbininkų išnaudojimas, ataskaitoje taip pat akcentuojamos kakavos gamybos aplinkosaugos problemos, miškų naikinimas ir pesticidų naudojimas, šių reiškinių priežastys bei pasekmės ir nurodomi galimi sprendimo būdai. Be to, aprašomos dvi išskirtinės su kakavos gamyba Ganoje ir Kamerūne susijusios problemos: aukso kasybos ir kakavos gamybos sąveika Ganoje ir Pasaulio banko struktūrinio prisitaikymo programų pasekmės Kamerūno kakavos sektoriui.

Versija lietuvių kalba

Pilna versija (anglų k.)