Gerumas garantuotas?

Sertifikavimo pagal tvarumo reikalavimus poveikis ūkių darbininkų darbo sąlygoms

Tokios vis labiau populiarėjančios sertifikavimo pagal tvarumo reikalavimus sistemos kaip „Rainforest Alliance“, „Fairtrade“ ar „UTZ Certified“ siekia pagerinti ūkių darbininkų darbo sąlygas besivystančiose šalyse. Naujausi tyrimai rodo, kad paprastai darbo sąlygos sertifikuotose įmonėse yra geresnės nei nesertifikuotose įmonėse. Vis dėlto net ir jose daug ūkių darbininkų vis dar gauna per žemą darbo užmokestį, negali jungtis į profesines sąjungas, neturi darbui reikalingų apsaugos priemonių ir patiria diskriminaciją. Trumpai tariant, nepaisant šių sertifikavimo pagal tvarumo reikalavimus sistemų, darbo sąlygos sertifikuotuose ūkiuose vis dar neatitinka tarptautiniu mastu pripažįstamų standartų. Mažiau pažeidimų užfiksuojama tuose ūkiuose, kurie sertifikuoti pagal griežtesnes darbo teisių normas pripažįstančias sistemas, pavyzdžiui, „Fairtrade“ ir „MPS-SQ“, palyginti su ūkiais, sertifikuotais pagal sistemas, kurių kodeksai silpnesni (pvz., „RSPO“, „UTZ Certified“, „SA8000“, „Rainforest Alliance“).

Mokslininkas Sanne van der Walis (Sanne van der Wal) sako: „Darbo teisių formuluotės kodeksuose dažnai yra per daug elementarios ir neaiškios, todėl jas galima laisvai interpretuoti. Vienas iš būdų pasiekti, kad tokios sertifikavimo sistemos labiau pagerintų ūkių darbininkų darbo sąlygas, yra šių teisių apibrėžimo kodeksuose patobulinimas.“

Parsisiųsti mokslinį darbą (anglų kalba).