Įkalinti pasaulio virtuvėje

Migruojančių darbininkų situacija Tailando paukštienos pramonėje 

Pasaulyje suvartojamos vištienos kiekis auga greičiau nei bet kurio kito mėsos produkto. Rengdama ataskaitą „Trapped in the Kitchen of the World“, organizacija „Swedwatch“ apklausė 98 migruojančius darbininkus iš Kambodžos ir Mianmaro, dirbančius šešiose Tailando vištienos gamyklose. Iš šių gamyklų vištienos produktai eksportuojami į Švediją ir kitas ES šalis. Apklausti darbuotojai liudijo apie darbo aplinką, kurioje buvo pažeidinėjamos jų teisės, o darbdaviai ir įdarbinimo tarpininkai išnaudodavo juos kasdien. Trijose gamyklose apklausti darbuotojai paliudijo apie ten dirbančius jaunesnius nei 15 metų amžiaus vaikus. Visose gamyklose buvo rasta darbininkų, kurie atsidūrė vergovėje dėl skolų ar buvo išnaudojami kitais būdais. Ataskaitoje taip pat rašoma apie tai, kaip Europos pirkėjai ir paukštienos iš Tailando importuotojai neprisiima atsakomybės už potencialius žmogaus teisių pažeidimus, remiantis JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais. 

Parsisiųskite ataskaitą (anglų k.)