We zijn een groep van maatschappelijke organisaties uit Europa en uit ontwikkelingslanden. Onze belangrijkste doelstelling is om huismerken van supermarkten eerlijker en duurzamer te maken. Wereldwijd gezien hebben huismerken in Europa het grootste marktaandeel op nationale markten. In 2015 wordt het marktaandeel van huismerken in de Europese detailhandel waarschijnlijk 40%. Het aandeel van de huismerken is gerelateerd aan de concentratie van detailhandel, en is een belangrijke motor van de prijzenconcurrentie. De race to the bottom (de laagste prijs) leidt tot een gebrek aan aandacht voor verantwoorde productie in de producerende landen. De druk die wordt uitgeoefend op leveranciers, en het misbruik waar ze mee te maken hebben, zorgen voor een negatief effect op arbeids- en sociale rechten, voor lage lonen, gedwongen overwerk en voor onzekere werkgelegenheid binnen de keten. Vergeleken met hun enorme macht en invloed, zijn de inspanningen van supermarktketens om mensenrechtenschendingen en schade aan het milieu in hun productieketens te voorkomen teleurstellend. Dat moet veranderen. We kunnen niet toestaan ​​dat Europese supermarkten mensenrechten en milieunormen negeren ten koste van winstmaximalisatie.

Daarom eisen wij concrete stappen van supermarkten, nationale regeringen en de Europese Unie om de arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden te verbeteren en milieuschade in de productieketen te verminderen.