Čeprav partnerji projekta Supply Ch!nge verjamejo v moč izbire potrošnika in sodeluje z deležniki v trgovskem sektorju, je v končni fazi potrebno najti izboljšave trenutne situacije tudi v zakonodaji.

 

V 2015 so se aktivnosti projekta Supply Cha!nge osredotočale na boj proti nepravičnim trgovinskim praksam (ang. Unfair Trading Practices – UTPs) na nacionalni in evropski ravni. Debata o nepravičnih trgovinskih praksah je bila prvič sprožena s kampanjo Evropske komisije ‘Učinkovitejša veriga preskrbe s hrano v Evropi’.

 

Trgovinska združenja so na osnovi dobrih praks razvila prostovoljni mehanizem in tako je v 2013 nastala Pobuda za verigo preskrbe s hrano. Ta iniciativa bo revidirana v prvi četrtini 2016, ko se bodo partnerji projekta Supply Cha!nge vključili v lobiranje glede odločitve Evropske komisije o predlogu Pobude za verigo preskrbe s hrano. Čeprav je bila pobuda uspešna pri zbiranju podpisnikov v prostovoljni register s strani podjetij, kazalniki uspešnosti še zdaleč niso zadovoljivi.

 

Kampanja Supply Cha!nge bo kritično spremljala process, ki ga je sprožila Pobuda za verigo preskrbe s hrano. Menimo, da se mora v ta proces vključiti neodvisni organ, saj bo le tako lahko dejansko vplival na življenja delavcev in okoljsko uničenje vzdolž globalnih oskrbovalnih verig.

 

Glavni poudarki v 2016 in kasneje bodo na EU poslovanju in človekovih pravicah (EU BHR) ter transparentnosti korporacij (CT).  Za posodobljene informacije glede našega dela na politikah si oglejte mednarodno različico spletne strani.