Priemysel palmového oleja v Malajzii má dobre zdokumentované závažné problémy so zneužívaním robotníkov – migrantov vrátane široko rozšírenej nútenej práce a zneužívania ľudí. Viac ako 80% robotníkov na plantážach palmy olejnej sú robotníci zo zahraničia, ktorí sem prišli za prácou z krajín ako je Indonézia, Bangladéš a Nepál.

V roku 2014 vydalo Štátne oddelenie U.S.A. ročnú správu o zneužívaní ľudí  (U.S. State Department’s Annual Trafficking in Persons) a Malajzia mala najnižšie možné skóre, čo znamená, že malajská vláda „nespĺňa minimálne štandardy (na ukončenie zneužívania ľudí) a ani neukazuje viditeľnú snahu tak urobiť.”

Napriek súčasnému kontroverznému rozhodnutiu Štátneho oddelenia vyzdvihnúť Malajziu do zoznamu „Tier 2 Watch List“

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2015/243366.htm

je medzi odborníkmi na zneužívanie ľudí rozšírená zhoda, že zneužívanie trvalo pokračuje a vláda zlyhala v urobení zmysluplných krokov smerom k riešeniu vážnych problémov so zneužívaním.

 

V roku 2014 vydala organizácia Finnwatch správu o zisteniach vážnych porušení pracovných práv na plantážach certifikovaných RSPO v Malajzii. Podľa správy hlavná malajská spoločnosť na spracovanie palmového oleja IOI Group vyplácala mzdy nižšie, ako je stanovená minimálna mzda, konfiškovala robotníkom pasy a zakazovala združovanie. Veľká časť robotníkov na plantážach skupiny IOI nerozumela svojej pracovnej zmluve, ktorá bola napísaná v cudzom jazyku.

 

Prečítajte si správu Finnwatch (v anglickom jazyku).