Trpko-sladká

Cukrová trstina používaná v potravinách je často pestovaná neudržateľne

“Trpko-sladká” (Bittersweet), štúdia publikovaná 1. 12. 2015 partnerskou organizáciou SOMO konzorcia SUPPLY CHA!NGE, zistila, že práva robotníkov a komunít sú často pri produkcii cukrovej trstiny v ohrození. Štúdia tvrdí, že záležitosti týkajúce sa trvalej udržateľnosti sú rozsiahle. Práca v sektore cukrovej trstiny je často nebezpečná, zle platená a pravidlá bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci sa nie vždy dodržiavajú. V niektorých producentských krajinách sa dokonca hovorí o nútenej práci a detskej práci. Produkcia cukrovej trstiny je tiež spájaná s škodlivými dopadmi na životné prostredie a kradnutím pôdy.

Spoločnosti používajúce cukor ukazujú iba malý záujem

Hoci 80% svetovej produkcie cukru pochádza z cukrovej trstiny, najviac 4,5% má certifikát trvalej udržateľnosti. 20% cukru konzumovaného v Európe sa vyrába z cukrovej trstiny, ktorá je dovážaná. Spoločnosti používajúce cukor sa však podľa tvrdení jedného z najväčších spracovateľov cukru v EÚ zriedka zaujímajú o pôvod cukru.