Sladkorni trs, ki ga najdemo v prehrambenih izdelkih, je pogosto pridelan netrajnostno.

1. decembra 2015 je SOMO, partner v projektu Supply Cha!nge, objavil poročilo »Grenko-sladko«, v katerem navajajo, da so delavcem in skupnostim pri pridelavi sladkornega trsa pogosto kršene delavske pravice, opozarjajo pa tudi na številne okoljevarstvene probleme. Delovna mesta v sektorju pridelave sladkornega trsa so pogosto negotova, slabo plačana, pogosto ne spoštujejo zdravstvenih in varnostnih predpisov. V nekaterih državah poročajo tudi o prisilnem in otroškem delu. Pridelava sladkornega trsa je povezana tudi z negativnimi vplivi na okolje in  nezakonitim prilaščanjem zemljišč.

Podjetij, ki uporabljajo sladkorni trs, ne zanima izvor sladkornega trsa

Kljub dejstvu, da kar 80 odstotkov svetovno pridelanega sladkorja prihaja iz sladkornega trsa, pa je samo 4,5 odstotka pridelanega trajnostno. 20 % vsega konzumiranega sladkorja v EU je pridelanega iz uvoženega sladkornega trsa. Po navedbah ene izmed največjih rafinerij sladkorja v Evropi, podjetja, ki uporabljajo sladkor, le redko zanima izvor. 

Poročilo "Grenko-sladko" si lahko v angleškem jeziku preberete tukaj.