Je s certifikati zagotovljena večja blaginja za delavce?

Kakšen je vpliv trajnostnih certifikatov na delovne razmere delavcev?

Čedalje bolj sprejeti trajnostni certifikati kot so “Rainforest Alliance”, “Fairtrade” ali “UTZ Certified” zagotavljajo izboljšanje delavskih pogojev za delavce na farmah držav v razvoju. Raziskava kaže, da na splošno delavci certificiranih podjetij res delajo v nekoliko boljših pogojih kot tisti v podjetjih brez certifikata, vendar  se še vedno soočajo z nizkimi plačami, se ne smejo svobodno priključiti sindikatom, niso primerno zaščiteni pri delu, izpostavljeni so diskriminaciji. 

Skratka, kljub prizadevanjem trajnostnega certificiranja, delovni pogoji na certificiranih kmetijah še ne zadoščajo mednarodno dogovorjenim standardom. Izkazalo se je, da je manj prijavljenih kršitev na kmetijah s certifikati, ki imajo strožje norme na področju delavskih pravic (npr. Fairtrade in MPS-SQ), kot na kmetijah s certifikati, ki imajo šibkejše kodekse (npr. RSPO, UTZ Certified, SA8000, Rainforest Alliance).

Raziskovalec Sanne van der Wal pravi: “Pravice delavcev so v kodeksih pogosto preveč nenatančno opisane in tako odprte za ohlapne razlage. Izboljšanje besedil glede delavskih pravic v teh kodeksih je eden od načinov, kako bi certificiranje doseglo večji učinek in izboljšalo delavske pogoje na farmah.”

Raziskavo v angleškem jeziku si lahko ogledate tukaj.