Supermarkt Huismerken

The race to the bottom

Wereldwijd kent Europa het hoogste marktaandeel voor huismerken op nationaal niveau. In 2015 wordt verwacht dat dit aandeel 40% zal zijn van de omzet van supermarkten. Consumenten ervaren huismerkproducten als ‘een goede deal‘, op huismerken hebben supermarktketens een hogere winstmarge en voor producenten is het een goede manier om overtollige produciecapaciteit te benutten. De grootste ‘huismerksupermarkten’ zijn Aldi, de Schwartz Lidl groep, het Engelse Tesco en het Duitse Edeka.

Huismerken als verkoopstrategie

Huismerken zijn producten die het logo van de betreffende supermarkt dragen. Bekende Nederlandse huismerken zijn AH Excellent, Basic en ‘1 de Beste’. Huismerkproducten worden gemaakt in fabrieken die eigendom zijn van een ander bedijf. Hier kunnen verschillende A-merken em huismerken worden geproduceerd.

Huismerk-producten kunnen tegen een lagere prijs (dan A-merken) worden verkocht omdat er geen reclame voor gemaakt hoeft te worden, waardoor de kosten voor marketing minimaal zijn. Ook worden er kosten bespaard omdat er grote hoeveelheden tegelijkertijd kunnen worden ingekocht. Ook hebben huismerken altijd een winkel tot hun beschikking en daarmee ook een duidelijk zichtbare plek in de schappen.

Vroeger waren huismerkenproducten meestal goedkope basisproducten en werden ze ook zo gepresenteerd: met eenvoudige verpakkingen en lage prijzen. Momenteel worden huismerken ook aangeboden in een premium-versie. Supermarktketens hebben huismerken om  klanten te binden, om zich als merk te onderscheiden en te versterken, om zich van de concurrent te onderscheiden, hun marktpositie te verbeteren en om de winst te vergroten. Huismerken doen het vooral goed in productgroepen waar weinig verschillen zijn tussen de producten als het gaat om kenmerken of verpakking (melk, rijst, pasta, jam etc).

De rol van de internationale allianties in de gezamenlijke aanschaf van huismerkproducten

Een typisch kenmerk van de handel in dagelijkse consumptiegoederen is ketenvorming, en er is ook een trend naar sterke centralisatie van de inkoop- en logistieke activiteiten. In Europa is het algemeen gebruikelijk voor inkopers om meer gecentraliseerd te zijn dan producenten en distributeurs. Belangrijke grootinkopers in Europa zijn AMS, COOP, UNITED NORDIC en EMD.

De groeiende internationale gezamenlijke inkoop, die bijdraagt ​​aan de inkoopmacht van supermarktketens, verzwakt de positie van producenten die zich al in een kwetsbare positie bevonden, met name producenten in ontwikkelingslanden. De zoektocht naar de goedkoopste prijs kan leiden tot een gebrek aan de nodige aandacht voor verantwoorde productie in de landen waar de primaire productie plaatsvindt.

De race to the bottom tussen merkproducten en huismerken, als ook tussen de verschillende supermarktketens, wordt gelopen zonder rekening te houden met arbeidsomstandigheden in agrarische ketens, noch met het milieu.

In dit deel van de website presenteren we voorbeelden van specifieke producten die in Europa  beschikbaar zijn als huismerkproducten en die worden geproduceerd onder onaanvaardbare omstandigheden in ontwikkelingslanden. Alle informatie op deze pagina's is gebaseerd op (veld)onderzoek dat is uitgevoerd door organisaties die lid zijn van ons campagne-netwerk.