Hoci konzorcium SUPPLY CHA!NGE verí v silu spotrebiteľského výberu a spolupracuje s biznismi, aby lobovali za zmenu v maloobchodom sektore, súčasná situácia v sektore potrebuje byť ukotvená aj legislatívne.

 

V roku 2015 sa kampaň SUPPLY CHA!NGE zameriavala na boj s neférovými obchodnými praktikami na európskej aj národných úrovniach. Debata o neférových obchodných praktikách bola po prvý krát rozvírená komunikáciou EÚ s názvom: “Lepšie fungovanie potravinárskych reťazcov v Európe”. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16061_en.pdf

V prebiehajúcej debate vyvinuli obchodné asociácie dobrovoľný mechanizmus na základe príkladov dobrej praxe. Ako výsledok tejto aktivity bola v roku 2013 spustená Iniciatíva dodávateľských reťazcov (Supply Chain Initiative, SCI). Táto iniciatíva bude zhodnotená v prvom štvrťroku 2016. So zameraním na túto revíziu sa zapojíme do lobovania týkajúceho sa rozhodnutia Európskej komisie (EK) o návrhoch SCI. Hoci bola SCI úspešná v zapojení veľkého množstva spoločností, ktoré podpísali dobrovoľný záväzok, zvolené indikátory ich postupu vybrané SCI nie sú ani zďaleka uspokojujúce. 

Kampaň SUPPLY CHA!NGE bude celý proces iniciovaný SCI kriticky sledovať. Sme presvedčení, že tu musí byť prítomná nezávislá autorita, aby mal tento proces reálny dopad na životy robotníkov a environmentálne ničenie pozdĺž maloobchodných dodávateľských reťazcov.

 

Hlavné aktivity v roku 2016 a potom budú legislatíva týkajúca sa Práv EÚ pre biznis a ľudské práva a korporačnú transparentnosť (EU Business and Human Rights, EU BHR and Corporate Transparency, CT). Aktuálne informácie nájdete na medzinárodnej verzii tejto web stránky.