Biznis fórum ‘SUPPLY CHA!NGE v Európskych potravinárskych reťazcoch’ sa konalo 23. a 24. októbra 2015 na výstave HOST v Miláne, oficiálnom partnerovi EXPO. Ako súčasť SUPPLY CHA!NGE projektu bola táto udalosť financovaná Európskou úniou počas Európskeho roka rozvoja 2015. Iniciovaním spolupracujúceho dialógu medzi relevantnými subjektami sa fórum snaží budovať a propagovať stratégie pre trvalo udržateľnejšie dodávateľské reťazce supermarketových obchodných značiek prostredníctvom zdieľania znalostí a príkladov dobrej praxe, vytvárania spojenectiev a sietí rovnako ako diskutovaním o odsúhlasiteľných obchodných riešeniach.

Fórum hosťovalo približne 80 účastníkov z celej Európy a mimo nej reprezentovaných maloobchodníkmi, dodávateľmi, politikmi, občianskymi združeniami a spotrebiteľmi hovoriacimi o perspektívach zvýšenia trvalo udržateľnejších a spravodlivejších dodávateľských reťazcov. Panelisti a rečníci ukázali súhrnný prehľad o záležitostiach a príležitostiach na rôznych stupňoch dodávateľského reťazca, ktoré viedli k živej diskusii medzi účastníkmi. Príspevky účastníkov z Južnej Ameriky a Afriky obohatili rôznorodú a plodnú výmenu myšlienok.

Po určení záležitostí z dodávateľských reťazcov potravín diskutovali účastníci o sporných bodoch a konkrétnych spoločných riešeniach v rámci interaktívnych workshopov.

Viac o udalosti a diskutovaných témach nájdete na medzinárodnej verzii tejto web stránky, kde je Biznis fórum plne zdokumentované.