Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Vysoká 18

811 06 Bratislava

Telefón: 00421-2-52962929

Mobil: 00421918 495964

jezekova@zivica.sk

Riaditeľ: Juraj Hipš 

Editorka: Petra Ježeková 

Vyhlásenie: Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah externých prepojení a dokumentov; sú za ne a ich obsah zodpovední výhradne ich autori a prevádzkovatelia.

Copyright: Celý obsah – texty, fotografie a ostatné údaje, dáta a informácie na web stránke supplychainge.org sú chránené autorskými právami. Akékoľvek reprodukovanie tejto webovej stránky, celej alebo jej časti, je zakázané bez predošlého písomného súhlasu editorov.

Dizajn kampane a web stránky: www.yool.de

Programovanie: www.projekt2.de