SUPPLY CHA!NGE projekt je súčasťou Európskeho roka rozvoja 2015 (ERR 2015). ERR 2015 je prvý Európsky rok, ktorý ukazuje externé aktivity Európskej únie. 2015 je aj rok, v ktorom skončia Miléniové ciele Organizácie spojených národov, na ktorých sa svet dohodol v roku 2000. Stavajúc na tomto rámci predložila Organizácia spojených národov v roku 2015 Trvalo udržateľné rozvojové ciele (Sustainable Development Goals), ukazujúc tak globálny konsenzus pre rozvojovú prácu.

Viac o Európskom roku rozvoja sa dozviete tu: