Prostredníctvom svojej veľkej nákupnej sily a dvojitej úlohy – ako nákupca a ako sprostredkovateľ pre koncových zákazníkov, supermarkety majú hlavný vplyv na globálny dodávateľský reťazec potravín. 

Hoci väčšina supermarketov pokračuje v odbere od iných značiek, vďaka produkcii vlastných privátnych  produktových značiek sa rola supermarketov mení: Stále viac predajcovia nejednajú iba ako obchodníci, ale stávajú sa značkami s vlastnými právami, s ponukou siahajúcou od zľavových produktov až k prémiovým značkám v širokom výbere produktových kategórií.

 

Ekologické aj sociálne štandardy týchto privátnych značiek sa veľmi líšia a nedávajú spotrebiteľom takmer žiadne vodítka k tomu, aby sa mohli zodpovedne rozhodnúť. Avšak pri 40% privátnych značiek na policiach supermarketov v EÚ má táto kategória výrobkov veľký potenciál pozitívne ovplyvniť rastúce výzvy spravodlivejších a udržateľnejších vzorcov spotreby a výroby. To je východzým bodom projektu SUPPLY CHA!NGE financovaného Európskou úniou.