SUPPLY CHA!NGE kampaň, ktorá bola spustená v rámci Európskeho roka rozvoja 2015, zapája Európanov do debaty o naliehavých záležitostiach v globálnom dodávateľskom reťazci supermarketov. Prostredníctvom kreatívnych akcií vo všetkých štátoch EÚ ako aj online kampane povzbudzujeme naše publikum, aby kriticky rozmýšľalo o svojich spotrebiteľských vzorcoch a vzdelávali sa o globálnych dopadoch svojho spotrebiteľského výberu. Petíciami adresovanými maloobchodným reťazcom rovnako ako politickým zástupcom zbierame podporu pre spravodlivejší a zelenší maloobchodný biznis.